design_hu01.gif
menu_projekt_leiras.jpg
menu_kutatasi_iranyok.jpg
footer.jpg

Cím: H-1125 Budapest,
Vilma út 3.
Tel./Fax: (+36 1) 274 4127
E-mail: lico@mail.datanet.hu

design02.jpgdesign03.gif
titlu01.jpg

GREEN FACADE, GREEN WALL
a brief description of the new technology

The problem to be solved:
The applicated invention make the disharmony between built and natural environment possible to dissolve; will considerably improve the microclimatic characteristics of a housing area; reverse the negative environmental & social trends of the urbanisation processes.

The technology:
The innovative technology consists in modular tanks fixed to the facades of (big, mostly housing) building, filled with prepared soil, connected by an automatic or manually controled irrigation system (water & nutritives); this provides optimal conditions to grow creeper plants (e.g Hedera helix) permanently. The substance of the innovation is a new application of the already known horticultural irrigation system on buildings'facades. Due to the modular tank system fixed on the vertical walls, the plants covers uniformly the surfaces, independently from the ground's distance, shield from eventual damages.

Advantages:
The (natural) green facade & roof improve the efficiency of the walls'and roof's (supplementary) isolation, save energy consumption, may substitute the eventual installation of a climatisation system.

As a result of the higher vapor content, the neutralized poisonous gases and filtered dust from the air, the invention may considerably improve the microclimatic conditions. Due the improving life conditions, the negative trends of social migration into/from high density downtown area and housing estates with large block houses (slum process) may turn back.

The realization and the maintenance of the "green facades" create new jobs, and in the same time provides a pleasant diversion or hobby for many of the residents.

Application:
Rehabilitation of block houses or housing estates; revitalization of a downtown sector or housing blocks; renovation of communal buildings; construction of new – high, large – commercial & residential buildings.

Stage of development:
Preparation of a reference project.

Business intention:
We are looking for professional partners (architects, horticulturists, mechanical engeeners), real estate-owners and -developers & financial investors to realise a reference project application and to enlarge the patent's copyrights. An international R+D consortium is organising now; one of the purpose is to apply some financial support from the relevant development found of the EU and of the Hungarian & other National Development Agencies.

Contact: LICO Consulting
Mr. Gábor Sebő, project manager
Phone/Fax: (+36 1) 274 4127
Address: Vilma út 3. Budapest, 1125 Hungary
E-mail: lico@mail.datanet.hu

*************************************************

Zöld homlokzat, avagy környezetbarát tömbház-rekonstrukció

A projektbe bekapcsolható szervezetek: magyarországi települési önkormányzat(ok), illetve az érdekeltségükbe tartozó gazdasági társaság(ok), közcélú fejlesztési társaság(ok)

A projekt címe: Ipari technológiával épült lakótelepek környezetbarát rehabilitációja

Az Európai Unió strukturális fejlesztési alapján belül megcélozható operatív programok:

a) Regionális Operatív Program / Település-rehabilitációs akciók

b) Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program / A megújuló energiahordozók felhasználásának növelése, valamint az energiafelhasználás hatékonyságának növelése

c) Regionális Operatív Program / A helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása

A projekt megvalósulásának földrajzi helyszíne(i):

Azon egybefüggő lakótelepek vagy lakótelepi övezetek, amelynek tulajdonosai és/vagy kezelői érdekeltek az épületállomány komplex rehabilitációjában, a környezeti tényezők tartós javításában, valamint a lakónépesség átlagos társadalmi státus-színvonalának megtartásában, illetve emelésében.

A projekt megvalósításának főbb indokai:

Az ipari technológiával épült lakótelepek házai jelenleg rosszul szigeteltek, a téli időszakban energia-pazarló módon üzemeltethetők, nyáron a túlzott átmelegedés miatt sokszor szinte lakhatatlanok. A hatalmas, sivár betonfelületek a kedvezőtlen mikro-klimatikus hatások mellett az ott élők pszichés állapotát is negatív irányban befolyásolja. Az ottani környezet által nyújtott, a hazai átlagnál sokszor gyengébb életminőségi jellemzők miatt a lakótelep sokak számára eleve csak átmeneti otthont jelent, ahogy lehet, továbbállnak. Az elköltözők helyére sokszor alacsonyabb státusú társadalmi rétegek költöznek, akik esetleg kevésbé igényesek környezetükkel szemben. Fennáll a gettósodás, az „elszlömösödés" veszélye; a lakótelepek drasztikus fejlesztési beavatkozások nélkül a lecsúszott egzisztenciák, a kiskeresetűek és a nyugdíjasok gyűjtőhelyévé, komoly társadalmi feszültségek gócpontjává válhatnak. Azok, akik anyagi erő birtokában megtehetik, és - többnyire élő erdőből, mezőből kihasított telken épített - új házba költöznek, az ott drágán kialakított alapvető infrastruktúra használata mellett sokszor kénytelenek jelentős távolságokat utazni, hogy a korábban megszokott szolgáltatásokat is igénybe vegyék. Feltételezhető, hogy közülük sokan lemondanának a költözésről, ha a lakótelepi környezetbe az élő természet zöld homlokzatok és tetőkertek formájában beköltözne. A lakók az ablakok, balkonok mellé telepítendő - ugyancsak a központi öntözőrendszerre fűzött - edényekben saját maguk is telepíthetnek bizonyos növényeket, önálló "arculatot" adva az egyes homlokzatoknak. Az is feltételezhető továbbá, hogy a külső erőszakos behatásoktól védett, esztétikus zöldfelületek léte hozzájárul a lakóházak közötti - az erőszakos behatásoknak jobban kitett - "hagyományos" zöldfelületek állagának megóvásához, fejlesztéséhez.

A projekt célja, célcsoportja:

Az 1950-es és 80-as évek között épült lakótelepek több száz ezer lakásból álló ingatlanvagyont testesítenek meg hazánkban. Ezek többsége ma már nem képes a társadalmilag elvárt életminőséget biztosítani; teljeskörű rehabilitáció nélkül csak az elbontás lenne a járható - de a javasoltnak sokszorosába kerülő - alternatíva. A környezeti állapot markáns javítását is magába foglaló rehabilitáció elkerülhetővé teszi a drasztikus, drága és erős környezetkárosítással járó bontásokat, különösebb szociális beavatkozás nélkül hozzájárul az ott élő népesség összetételének javulásához. A házak élő homlokzatának és tetejének beültetése és ápolása a szükséges számú munkahely létrehozása mellett bizonyára sok lakónak teremt örömmel vállalható szabadidős tevékenységet.

A projekt megvalósításának várható, számszerusíthető eredményei:

€ Energiaracionalizálás: a zöld homlokzat és tető tovább javítja a homlokzat és a tető utólagos szigetelésének hatásfokát; (gépészeti felújítással, nyílászáró-cserével összekötve), ezáltal fűtési időszakban csökken az épület hőigénye, illetve nyári időszakban csökken az ugyancsak energiaigényes klimatizálás iránti - az utóbbi időben fokozatosan növekvő - igény.

€ Nép-egészségügy: a zöld homlokzat és tető jelentős mértékben javítja a mikro-klimatikus viszonyokat (magasabb páratartalom, a porszennyezés és a mérgező gázok nagy részének megkötése, javuló életminőség, lassuló népesség-migráció, stb.)

€ Munkaerő-piac: a kivitelezői munkákban, valamint a folyamatos fenntartásban közreműködő szervezetekben számos új munkahely jön létre

Kontakt: LICO Consulting
Mr. Gábor Sebő, project manager
Tel./Fax: (+36 1) 274 4127
Cím: Vilma út 3. Budapest, 1125 Hungary
E-mail: lico@mail.datanet.hu


© 2005 Lico Bt.

Tiffany díszüvegekMédiaZöld homlokzat

www.kronart.hu - KronArt Design - weblapkészítés, reklámgrafika, programozás, dekoráció